Vữa xây dựng

Vữa là một hợp chất gồm vôi, cát và nước. Chúng trở nên cứng khi khô và được dùng để trát tường trong xây dựng. 

0 sản phẩm
0
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0 VNĐ
Đóng