Than đá

Than là một loại nhiên liệu hóa thạch được hình thành từ các vật liệu hữu cơ bị phân hủy nhờ vào địa nhiệt và áp lực trong hàng triệu năm. Than được xem là một loại nguyên liệu không tái tạo lại được vì chúng không kịp bổ sung nguồn tài nguyên trong thời gian con người còn sinh sống.

0 sản phẩm
0
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0 VNĐ
Đóng