Sao biển

Một loại hương biển và động vật rất hiếm khi được sử dụng. Sao biển là một loài sinh vật biển thuộc lớp Asteroidea. Sao biển không phải là một loài cá, mà là một loài động vật da gai. 

Hương sao biển là một loại hương động vật rất đặc biệt trong nước hoa. Nước hoa sử dụng mùi hương này không có chứa bất cứ nguyên liệu hữu cơ nào thu được từ loài sao biển. Sao biển chỉ được sử dụng làm nguồn cảm hứng cho hương biển trong nước hoa. Hương sao biển đại diện cho vị muối mặn và mềm mại, tươi mát của gió biển và các hương nước khác.

Biển chính là tinh hoa của loài động vật này. Chúng không có tim, não và các đầu giác quan như các loài sinh vật khác và chúng không có máu. Sao biển có mối liên hệ mật thiết với biển đến mức chúng bơm nước biển thay cho máu đi khắp cơ thể để cung cấp dinh dưỡng trong nước biển. Cơ thể chúng chưa đầy nước biển, cũng như hệ thống thần kinh phức tạp nằm dưới lớp da của chúng. Sao biển rất nhạy cảm với tiếp xúc, ánh sang, nhiệt độ, phương hướng và nước biển xung quanh chúng, nhưng chỉ khi chúng đắm mình trong nước biển. Sao biển chỉ sống được khi chúng cảm nhận và hít thở khí biển và chúng không sống được trong vùng nước ngọt.

Loài sinh vật biển này đại diện cho tất cả những thứ mà nhà thiết kế nước hoa muốn đạt được khi có gắng tạo ra mùi hương biển và có chưa khoáng chất biển. Mùi hương sao biển khơi dậy mùi hương muối khô trên da sau khi đắm mình vào biển, ký ức của một chuyến hành trình, mùi hương tảo biển,….

0 sản phẩm
0
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0 VNĐ
Đóng