Quả mộc qua

Loại quả duy nhất trong chi Cydonia, kích thước quả to hơn tao và mùi hương có phần pha giữa táo và lê. Loại quả thiêng liêng của thần Aphrodite tặng cho người Hy Lạp

0 sản phẩm
0
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0 VNĐ
Đóng