Quả Cupuacu, Cupuassu, Copoasu

Đây là hương của một loại quả nhiệt đới, có thể ăn được, loại quả này có họ hang với quả ca-cao. Vỏ trái có mùi pha giữa sô-cô-la và dứa, còn nước ép của quả có mùi pha giữa lê và chuối xanh

0 sản phẩm
0
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0 VNĐ
Đóng