Nhựa thơm Copahu

Nhựa thơm Copahu có mùi nhưa, gỗ và hương rất thơm. Copahu là tên được đặt theo ngôn ngữ Tupi, được sử dụng tại đất nước Brasil. Loại nhựa thơm này được lấy từ cây Copahu, một loại cây nhựa có nguồn gốc từ Nam Mỹ và Tây Phi. Nhựa thơm Copahu được lấy ra từ cây bằng cách cắt lên thân cây. Tinh dầu của nhựa thơm Copahu được lấy thông qua chưng cất nhựa được thu hoạch bằng cách cắt lên thân cây. 

Nhựa thơm Copahu sử dụng rất hiệu quả trong nước hoa. Chúng thơm mùi nhựa và cả mùi hương gỗ được sử dụng để tạo nên sự hòa hợp của lớp hương gỗ đậm hơi hướng phương Đông. 

0 sản phẩm
0
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0 VNĐ
Đóng