Hoa chua me đất

Chua me đất là một chi rộng nhất của họ cây gỗ chua me đất. Chúng là cây hằng năm và hoặc lâu năm. 

Lá được chia ra từ ba đến mười hoặc có dạng trứng ngược và có nhiều lá non với tất cả lá non có kích thước như nhau. Hoa có 5 cánh, thường hợp lại ở phần dáy và có 10 nhụy hoa. Màu sắc của cánh hoa rất đa dạng từ trắng đén hồng, đỏ hoặc vàng. Trái của chi chua me đất có thể ăn được. Chua me đất là một loài thực vật thân củ, có rễ củ mọng nước và nhiều loài cũng sinh sản vô tính bằng sự sản xuất của hành con, được tách ra để sản xuất ra cây mới. 

0 sản phẩm
0
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0 VNĐ
Đóng