Hoa anh thảo nước

Họ anh thảo có 23 loài mọc lên từ củ, có giá trị khai thác ở cánh hoa cũng như lá của chúng. Loại thực vật này có nguồn gốc từ Châu Âu và phía tây Địa Trung Hải đến Iran, một số loài được tìm thấy ở Somalia.

Thời gian nở hoa diễn ra hầu hết trong năm, tùy thuộc vào từng loài. Anh thảo hederifolium và anh thảo purpurascens nở hoa và mùa hè và thu, anh thảo persicum andcoum  nở hoa vào mùa đông và anh thảo repandum nở hoa vào mùa xuân. Cánh hoa có màu trắng, hồng, thường có màu đậm hơn ở trung tâm. Nhưng một số loài chỉ có một màu, ví dụ như loài anh thảo balearicum, chỉ có một màu trắng. Hình dạng của cánh hoa cũng tùy thuộc vào từng loài, và đối lúc là giống nhau. Loài anh thảo repandum có cánh hoa dài và rộng hơn, loài anh thảo coum cánh hoa có dạng cong, thậm chí là hình tròn.  

0 sản phẩm
0
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0 VNĐ
Đóng