Hedione

Hedione hay còn có tên là Methyl Dihydrojasmonate (C13-H22-O3) là một chất ê-te tỏa hương. Mùi hương của chúng gần giống với hoa nhài

0 sản phẩm
0
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0 VNĐ
Đóng