Hạt dẻ sên đường

Hạt dẻ sên đường làm bằng hạt dẻ để keo lại và phủ óng lên trong xi-rô đường. Hạt dẻ sên đường bắt nguồn từ miền Nam nước Pháp và miền Bắc nước Ý và nó được phát minh ra ngay sau khi quân viễn chinh đưa đường tới châu Âu. Tên của món ăn có nguồn gốc từ tiếng Pháp. Trong tiếng Pháp, cả hai châtaigne và marron được sử dụng để chỉ hạt dẻ, mặc dù từ marron chỉ đến một loại hạt dẻ chất lượng cao dễ dàng bóc vỏ hơn. Đây là loại hạt dẻ được sử dụng làm hạt dẻ sên đường, thường dùng để ăn không hoặc sử dụng làm nguyên liệu cho các món tráng miệng khác.

Kẹo hạt dẻ có thể được phục vụ vào khoảng đầu thế kỷ thứ 15 ở Piedmont. Nhưng hạt dẻ sên đường (khi đả qua công đoạn cuối cùng là làm óng lên), có thể đã được tạo ra chỉ trong thế kỷ 16. Lyon và Cuneo tranh chấp bản quyền cho việc bổ sung các lớp bóng bên ngoài, hoặc làm đông, để hoàn tất công đoạn ra lò một món hạt dẻ sên đường thật sự

0 sản phẩm
0
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0 VNĐ
Đóng