Diêm Sinh

Mùi hương của diêm sinh được sinh ra từ chất phốt-pho bốc cháy trên que diêm, và mùi hương công hưởng với mùi gỗ cháy, tạo ra một mùi hương khá nồng, nhưng ấm áp và hấp dẫn

0 sản phẩm
0
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0 VNĐ
Đóng