Cocktail Kir Royal

Kir Royal là một loại cocktail của Pháp và là một biến thể của loại cocktail Kir. Trong đó bao gồm loại rượu crème de cassis và dùng rượu sâm-panh đổ lên trên thay vì dùng rượu trắng như trong ly cocktail Kir gốc. Loại đồ uống khai vị này thường được dùng trong các loại ly mỏng chuyên dùng để uống rượu sâm-panh

0 sản phẩm
0
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0 VNĐ
Đóng