Cocktail Cosmopolitan

Theo nguồn thông tin từ hiệp hội Bartender quốc tế thì công thức căn bản của Cosmopolitan cocktail được làm dựa trên rượu vodka có hương chanh. Mặc dù được trình bày khác xa nhau, nhưng cocktial cosmopolitan thường có công thức chế tạo tương tự với cocktail kamikaze.

Nguồn gốc của cosmopolitan đang nằm trong vòng tranh chấp. Nó được sáng tạo độc lập bởi nhiều bartender khác nhau từ những năm 1970. Có người tin rằng nó được John Caine mang từ Ohio đến San Francisco vào năm 1978. Cùng năm đó, ở Manhattan, quốc tế công nhận phiên bản cocktail này được sáng tạo bởi Bradley Umane. Và theo Sally Ann Berk và Bob Sennett, cosmopolitan xuất hiện trong văn học vào những đầu năm 1993 và xuất phát từ New York.

0 sản phẩm
0
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0 VNĐ
Đóng