Cỏ khô

Cỏ khô là cỏ, cây họ đậu hay cây thân thảo được cắt làm khô và trữ lại để sử dụng làm thức ăn cho động vật, đặc biệt là những gia súc chăn thả như bò, ngựa, dê và cừu. Cỏ khô cũng được dùng để cho những loại động vật được nuôi trong nhà như thỏ lợn để làm thức ăn. Lợn có thể ăn cỏ khô nhưng chúng không thể tiêu hóa chúng một cách hiệu quả như một số loài gia súc khác. 

Cỏ khô được sử dụng để làm thức ăn gia súc trong thời gian hay tại nơi mà thiếu thốn nguồn thức ăn hoặc những vùng chăn thả gia súc, khi chăn thả trong thời tiết không thuận lợi (ví dụ tiết trời mùa đông. Cỏ khô có thể cho động vật ăn trong suốt thời gian chúng không thể đến đồng cỏ, chẳng hạn như động vật phải ở một nơi cố định hay bị nhốt trong chuồng. 

0 sản phẩm
0
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0 VNĐ
Đóng