Cây thuốc lá trắng

Cây thuốc lá là một loại thực vật nằm trong chi thuốc lá của họ cà. Có khoảng hơn 70 loài cây thuốc lá, và loài được thương mại nhiều nhất là Nicotiana tabacum. 

Lá cây thuốc lá khô được dùng làm nguyên liệu của thuốc lá, xì gà, thuốc lào và tạo vị cho shisha. Loại cây này cũng được dùng cho thuốc lá nhai, hít hoặc ngậm. 

0 sản phẩm
0
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0 VNĐ
Đóng