Cây nho dây leo

Cây dây leo theo nghĩa hẹp có nghĩa là cây nho dây leo, nhưng nói chung chúng cũng có liên quan đến nhiều loại thực vật có thói quen sinh trưởng theo dạng bò hoặc leo. 

Ở nước Anh, thuật ngữ cây dây leo chỉ được áp dụng trên cây nho dây leo. Thuật ngữ cây bò được sử dụng cho những loại thực vật bò lan dưới dất. 

Một số loại thực vật phát triển theo dạng dây leo trong khi một số dây leo chỉ phát triển trong một phần thời gian nhất định. Vì dụ cây thường xuân độc và cây sung có thể phát triển thấp dạng cây bụi khi không có hỗ trợ và trở thành cây dây leo nếu được hỗ trợ.

0 sản phẩm
0
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0 VNĐ
Đóng