Cây dương xỉ

Dương xỉ là một lớp thực vật rộng lớn nằm trong nhóm Dương xỉ. Chúng là những loại thực vật có mạch, không giống như rêu, chúng có các mô đặc biệt để dẫn nước, khoáng sản và các sản phẩm quang hợp thông qua thân cây của chúng. 

Dương xỉ sống ở những môi trường đa dạng nhưng chúng dễ dàng được tìm thấy trong những khu rừng rậm. Dương xỉ không có hạt cũng không có hoa, nhưng chúng vẫn có vai trò quan trọng trong nước hoa và được đánh giá cao vì hương thơm tươi xanh có thể hỗ trợ nắm bắt được những hương của rừng. Hơn nữa, dương xỉ đã phát triển ở hành tinh của chúng hơn 2 trăm triệu năm trước khi những loài thực vật có hoa nổi lên, và chúng cũng lần đầu tiên xuất hiện trong các hóa thạch 360 triệu năm về trước trong cacbon.

Lớp hương dương xỉ trong nước hoa thực sự là một khái niệm về sự tươi xanh của hương gỗ. Lớp hương dương xỉ tái tạo lại mùi hương rêu, ướt át, tươi xanh và hơi đất của rừng và chúng thường được pha trộn trong những hợp chất phức tạp hay các chất tự nhiên. 

0 sản phẩm
0
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0 VNĐ
Đóng