Cây bọ chó

Bọ Chó là một chi thực vật gồm 100 loài cây ra hoa mọc ở khu vực châu Á, Phi, và Mỹ. Chi bọ chó hiện nay được xếp vào họ Scrophulariaceae, tuy trước đây chúng chỉ được xếp vào hai họ là Loganiaceae hoặc Buddlejaceae.

Chi thực vật này có mặt trên bốn Chân Lục. Có hơn 60 loài bản địa thuộc khu vực Nam Mỹ, phía nam Chile, trong khi đó nhiều loài khác được tìm thấy ở Châu Phi và một phần Châu Á, nhưng không có loài nào là loài bản xứ của Châu Âu và Úc. 


0 sản phẩm
0
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0 VNĐ
Đóng