Cây Bách Tán 2

Cây bách tán là một chi của các cây lá kim xanh quanh năm thuộc họ Araucariaceae.

Chúng phần lớn là các cây thân to với các cành lớn mọc thẳng đứng, độ cao trung bình từ 30 – 80m. Các cành mọc thẳng đứng được bao phủ bởi các lá kim. 

Đây là loài cây phù du có phân định giới tính, một cây có thể có các quả hình nón mang giới tính đực và ngược lại. Tuy nhiên, có một số cây có cả hai giới tính hoặc thay đổi giới tính qua thời gian. Những quả cái thường mọc cao trên cây và mang hình cầu, với đường kính dao động từ 7 – 25 cm.


0 sản phẩm
0
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0 VNĐ
Đóng