Bắp cải chồn hôi

Một loại hương xạ hương có nguồn gốc rau quả. Bắp cải chồn hôi tây mọc ở các vùng đất ướt ở vùng Bắc Mỹ. Cây bắp cải này có mùi hương đặc trưng của chồn hôi

0 sản phẩm
0
Xem chi tiết
0 sản phẩm
0 VNĐ
Đóng